V centre Nového Mesta nad Váhom na Hurbanovej ulici pripravujeme zrekonštruovaný objekt Zemianska kúria, spadajúci pod kultúrnu pamiatku z obdobia 1. polovice 13. storočia s bohatou históriou. Rok výstavby kúrie je r. 1200, prebehla tu kompletná rekonštrukcia pričom posledná bola v r. 2013. Objekt má dve podzemné podlažia a jedno nadzemné a príjazdová cesta k […]